Category Archives: اخبار و رویدادها

فنداسیون

استفاده از بتن استاندارد شرکت آپتوس با عیار ۴۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب با حجم تقریبی ۲۵۰۰ متر مکعب و استفاده از حدود ۳۰۰ تن میلگرد آجدار