اتاق اداری

ساکنین هامون در زمان هایی که مهمان خاص کاری دارند و یا نیاز به اتاق کار دارند با رزرو اتاق‌های کار که در لابی جنوبی قرار گرفته است میتوانند از آن بهرهمند شوند و موراتشان را مجموعه‌ای که ساکن می‌باشند بدون اتلاف وقت برای خروج از آن به انجام برسانند.

اتاق اداری