خشکشویی داخلی

مکانی در طبقه منهای دو در بلوک شمالی در نظر گرفته شده که امکان استقرار اتو بخار و لوازم خشکشویی را دارد تا ساکنین بتوانند از کمک عزیزانی که در سرایداری ها مستقر هستند کمک بگیرند و رفاه خودشان را در مجموعه در سطح بالاتری قرار دهند

خشکشویی داخلی