فضای سبز و نشیمن بام

فضایی باغی با درختان و گیاهان و گل‌های طراحی شده و همینطور فضای نشیمن دلنشین واقع بام بلوک جنوبی با ویوی شمال، شرق و غرب در طبقه آخر تعبیه شده است که با قرار گرفتن میز و صندلی در این فضاها ساکنین می توانند در طول شبانه روز از مناظر اطراف بهره‌مند شوند و در کنار خانواده و دوستان از آن بهره مند شوند.

فضای سبز و نشیمن بام