سالن مطالعه

ساکنین در زمان هایی برای مطالعه و یا استفاده از لپ تاپ میتوانند از امکانات این فضا استفاده کنند. که شامل فضاهای جداگانه که هرکدام دارای پریز برق و نور مناسب برای آن در نظر گرفته شده است.

سالن مطالعه