سالن بدنسازی و فیتنس

فضای ورزشی در لابی شمالی شامل رختکن، کفش داری و سرویس بهداشتی و دوش مجزا است ارتفاع سقف جیم حدود شش متر است که امکان استفاده از دستگاه های بدنسازی و فیتنس را برای ساکنین در تمامی ساعات شبانه روز مهیا می نماید.

سالن بدنسازی و فیتنس