سینما

سینما فضای حدوداً ۱۰۰ متری با تعداد ۳۲ صندلی که امکان استفاده جمعی را برای ساکنین ایجاد میکند تا در زمان هایی برای تفریح و تماشای فیلم و یا برنامه های مسابقات بتوانند دور هم جمع شده و لذت کافی را در محیطی  جذاب چه از لحاظ صوتی و تصویری ببرند.

سینما