باغ میانی

مجموعه هامون علاوه بر فضای روف گاردن دارای محوطه ای به مساحت ۱۵۰۰ متر در حیاط مرکزی بین دو بلوک می‌باشد که با طراحی خاص و انتخاب گیاهان و درختچه های خاص فضای باغی را در اختیار ساکنین قرار خواهد داد.

باغ میانی