مراقبت روزانه کودک

فضایی است در بلوک جنوبی با اتاق خواب کودک و سرویس بهداشتی کودک که ساکنین می‌توانند در زمان‌هایی که نیاز به پرستاری از کودکانشان را دارند مراقبت از کودکانشان را به سرپرست مهد بسپارند. این فضا کاملاً برای کودکان در نظر گرفته شده است.

مراقبت روزانه کودک