فضای مهمانی کوچک

پارتی روم فضایی برای مهمانی های کوچک است که ساکنین می توانند با رزرو این فضا در ساعاتی و یا شب های خاص برای دورهمی های دو الی سه خانواده یا نهایتاً جمعیت حدود ۱۰ نفر از این فضا استفاده کنند. این فضا دارای بار، نشیمن، ناهار خوری و فضای رقص با امکانات صوتی برای آن دیده شده است تا ساکنین بتوانند بدون نیاز به حضور، مهمانشان در فضای خونه در فضای پارتی روم پذیرایی کنند

فضای مهمانی کوچک