کارواش

درطبقه پارکینگ یعنی همان طبقه ۱- در ضلع جنوبی فضایی برای کارواش در نظر گرفته شده که کاملاً مجزا شده و با تعبیه امکانات کارواش، ساکنین هامون میتوانند با کمک دوستانی که در سرایداری ها مستقر هستند از این قسمت برای شستشوی ماشین های خودشان و کارواش آن‌ها استفاده نمایند.

کارواش