کافه

کافه فضایی دلنشین لابی بلوک جنوبی با منظره فضای سبز قرار گرفته است. که میتواند به ساکنین مجموعه در ساعت های مختلف شبانه روز سرویس ارایه دهد

کافه